Новини и събития

Oбщо събрание на управителния съвет на БАМСУ

06/03/2018 г.

Уважаеми колеги,
На 06.03.2018 г от 08.00 часа, УМБАЛ Каспела, (Пловдив) етаж 10, заседателна зала, ще се проведе общо събрание на управителния съвет на БАМСУ при следния дневен ред:
1. Представяне и приемане на доклад за дейността на БАМСУ за 2017 г.
2. Представяне и приемане на годишен финансов отчет на БАМСУ за 2017 г.
3. Разискване на текущи организационни въпроси.
Поканени са да присъстват и участват всички членове на управителния съвет. Събранието ще се проведе при наличие на съответния кворум.


Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове