Мускулно-скелетен ултразвук

Мускуло-скелетната ехография е образен диагностичен метод, който позволява визуализация на различни структури на опорно-двигателния апарат с разделителна способност от 0.1 мм в хоризонтален и 0,2 мм във вертикален план. Тя дава многопланов образ на изследваната област, a освен това е и практически единственият образен метод, който позволява динамично изследване. Ставите, мускулите и сухожилията са създадени за движение и това го прави практически незаменим в изследването им.

Мускуло-скелетната ехография е безвредна за пациента и може да бъде прилагана практически неограничен брой пъти, което позволява проседяването на дадено заболяване във времето.

Този диагностичен метод е широко застъпен в европейската ревматологична практика, а в някои от страните на ЕО е задължителен за обучение по време на специализацията по Ревматология.


Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове