Новини и събития

Събрание на Управителния съвет на БАМСУ

15/06/2018 г.

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 26.06.2018 (вторник) от 08.00 часа, в Пловдив, УМБАЛ Каспела, бл. 2, ет. 10, ще се проведе събрание на Управителния съвет на Българската асоциация по мускулно-скелетна ехогарфия.
Дневният ред включва: приемане на отчет за дейността и финасов отчет на БАМСУ за 2017 г, промяна в устава на асоциацията и разширяване на Упшравителния съвет.
Събранието ще се проведе при наличие на кворум.
Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове