За БАМСУ

Мускуло-скелетен услтразвук

Мускуло-скелетната ехография е образен диагностичен метод, който позволява визуализация на различни структури на опорно-двигателния апарат с разделителна способност от 0.1 мм в хоризонтален и 0,2 мм във вертикален план. Тя дава многопланов образ на изследваната област, a освен това е и практически единственият образен метод, който позволява динамично изследване. Ставите, мускулите и сухожилията са създадени за движение и това го прави практически незаменим в изследването им. Мускуло-скелетната ехография е безвредна за пациента и може да бъде прилагана практически неограничен брой пъти, което позволява проседяването на дадено заболяване във времето. Този диагностичен метод е широко застъпен в европейската ревматологична практика, а в някои от страните на ЕО е задължителен за обучение по време на специализацията по Ревматология.


Българска асоциация за мускуло-скелетен ултразвук

Българската асоциация за мускуло-скелетен ултразвук (БАМСУ) е създадена от съмишленици ревматолози, активно практикуващи в ежедневната си практика ставна ехография. Целта ни е да популяризираме този метод и подобно на останалите европейски страни да го утвърдим като водещо образно изследване при диагностицирането и мониторирането на болестите на опорно-двигателния апарат. Планираме регулярно провеждане на практически курсове по мускуло-скелетна ехография, които за по-голямо удобство на практикуващите ревматолози и други заинтересувани специалисти, ще бъдат в различни градове на България. Освен това веднъж годишно ще организираме тридневен курс под егидата и според стандартите на EULAR – в нива: basic and intermediate. Програма с датите за провеждане на тези курсове и формуляри за записване ще бъдат публикувани на този сайт. 


Нашият уеб сайт

В допълнение на нашия сайт ще може да намерите множество ехосоногарфии подредени по анатомични области и заболявания, както и кратки обучителни видеа върху различни вътреставни и периставни манипулации под ехографски контрол. Ехобиблиотеката ни ще бъде редовно попълвана с научни статии върху различни аспекти на мускуло-скелетната ехография и особено с такива, които могат да подобрят ежедневната практика на ревматолозите. Освен това в отделна секция достъпна за членовете на БАМСУ ще бъдат поместени специално разработени лекции и презентации от утвърдени специалисти в областта на мускуло-скелетната ехография. Нашата цел е в бъдеще да разработим on-line обучителни модули, които ще следват официалните стандарти на EULAR и EFSUMB и ще бъдат поместени тук.


Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове